Breedbandfonds Fryslân klaar voor eerste aanvragen

In: Buitengebied, Kennisbank

Kaart aanmeldpercentages witte adressen per gemeente

Kaart aanmeldpercentages witte adressen per gemeente

Deze maand gaat het provinciale breedbandfonds open. In de gemeenten Ooststellingwerf en Littenseradiel staan de eerste initiatieven klaar om een aanvraag in te dienen. In Fryslân gaan deze gemeenten aan kop met het percentage ‘witte’ adressen dat aangemeld is op Friesland.OpGlas.nl. Witte adressen zijn woningen waar de bewoners op dit moment geen snel internet kunnen afnemen. Gebundeld in een lokaal initiatief kunnen deze adressen op subsidie van de provincie Fryslân rekenen.

Aanmeldingen
Burgers en bedrijven in Ooststellingwerf en Littenseradiel toonden al snel belangstelling voor beter internet. In 2014 droegen beide gemeenten lokale initiatieven aan bij de provincie. De provincie subsidieerde deze initiatieven als start-up projecten. Op deze wijze overbrugde de provincie de periode tot aan het provinciale breedbandloket. Met de subsidie konden dorpen als Langedijke, Itens en Hidaard glasvezelnetwerken aanleggen. Het percentage aanmeldingen in de omgeving van deze projecten steeg vervolgens flink.

Volgende stap
Gedeputeerde Sietske Poepjes: “We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om dit jaar daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Met het breedbandloket en het breedbandfonds zetten wij de volgende stap naar de aanleg van snel internet op het Friese platteland. Dit doen wij samen met de lokale initiatiefnemers én de gemeenten in Fryslân. Want iedereen in Fryslân moet straks over snel internet kunnen beschikken. Het is de infrastructuur van de 21e eeuw.”

Loket
Initiatiefnemers kunnen terecht bij Breedband Friesland. Dit is het breedbandloket van de provincie Fryslân. Het loket biedt advies en begeleiding voor initiatieven. Meer informatie staat op www.breedbandfriesland.nl en www.fryslan.frl/snelinternet.

 

Toelichting op de afbeelding:

Verdeeld over de Friese gemeenten kunnen zo’n 34 duizend adressen aangemerkt worden als ‘wit’. Per gemeente is op basis van het aantal witte adressen en de aanmeldingen bij Friesland.OpGlas het aanmeldpercentage op 1 januari 2016 berekend. Aanmeldingen op bedrijventerreinen zijn daarbij buiten beschouwing gelaten.

Uitzondering vormt de gemeente De Fryske Marren, waar een gemeentelijk initiatief zowel witte als grijze adressen van glasvezel wil voorzien. Het percentage voor deze gemeente is gebaseerd op de aanmeldingen per 23 januari 2016 zoals gepubliceerd op de website van dit initiatief.

Voor de gemeenten waar Kabelnoord actief is (Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Ameland en Schiermonnikoog) geldt dat deze kabelaar in afstemming met de provincie Fryslân plannen ontwikkelt om ook de witte adressen in haar leveringsgebied aan te sluiten op glasvezel. Deze gemeenten zijn niet in het overzicht opgenomen.

 


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!