Nieuwsoverzicht

Vraagbundeling

Hoe kan ik mij aanmelden voor glasvezel?
Als u zich niet bevindt in een projectgebied voor glasvezel, dan kunt u zich aanmelden voor de behoefte-inventarisatie op www.opglas.nl. OpGlas houdt de aanmeldingen in de gaten en zodra er in uw omgeving veel huishoudens behoefte hebben aan glasvezel en zich hebben aangemeld, kan er actie worden ondernomen. 

Bevindt u zich in een projectgebied van Fryslân Ring en wilt u zich aanmelden? Neem contact op met de glasvezelstichting in uw gebied.

Zijn de werkzaamheden al begonnen, maar nog niet in uw straat? Dan kunt u niet meer meedoen met de subsidieregeling. U kunt pas worden aangesloten als alle werkzaamheden zijn afgerond, tegen de werkelijke kosten zonder subsidie van de Provincie. Neem contact op met Fryslân Ring.

Ik woon in een appartement, hoe word ik aangesloten?
Bij een zogenaamde gestapelde woning zoals een appartement wordt er eerst contact gezocht met de eigenaar of VvE van het complex. In onderling overleg wordt vervolgens bepaald hoe de kabels worden aangelegd. Normaal gesproken gebeurt dit via de meterkast. De glasvezelkabel wordt dan via de onderliggende meterkasten van uw onderburen doorgetrokken. Stel, uw onderburen willen geen aansluiting, dan is hun medewerking toch nodig om u aan te kunnen sluiten.

Ik huur een appartement via een woningbouwvereniging. Kom ik in aanmerking voor een aansluiting?
In dit geval nemen wij contact op met de woningbouwvereniging. Deze geeft al dan niet toestemming om in haar woningen glasvezel aan te leggen. U hoeft zelf dan uitsluitend nog een overeenkomst met Fryslân Ring te sluiten. U hebt echter wel een beperkte inspraak in de plaats van het op te hangen glasvezelmodem.

Ik ben lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Hoe kom ik in aanmerking voor een aansluiting?
Het bestuur van een VvE ontvangt een schouwrapport. Hierin staat hoe- en waar het glasvezelmodem tot in je appartement kan worden afgemonteerd. U geeft via een Algemene Ledenvergadering toestemming aan het bestuur voor aanleg.


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!